Remuneració a l’accionista - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/accionistes/remuneracio_a_l’accionista

Remuneració a l’accionista

Política de remuneració a l’accionista per al període 2018-2022

 
Naturgy millora substancialment la remuneració a l'accionista augmentant el dividend a 1,3 euros per acció el 2018, un 30% més que el 2017. A més, es compromet a augmentar el dividend per acció, en efectiu, un mínim d'un 5% anual a partir del 2018, i assolir els 1,59 euros per acció el 2022.

D’acord amb el Pla Estratègic 2018-2022, Naturgy es compromet amb els accionistes a executar tres pagaments per dividend, en efectiu.

Calendari de pagament

- Un primer pagament a compte en acabar el primer semestre (20% de l’import total del dividend).

- Un segon pagament a compte en tancar el tercer trimestre (35%).

- Un dividend complementari una vegada celebrada la Junta General d'Accionistes (el 45 % restant).

Així mateix, per reforçar la seva política de retribució a l'accionista, i en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d'inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d'euros en el període (2018-2022) a una recompra d'accions pròpies (share buy back).
Dividends satisfets per la societat.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477643114414

argssite - CORP