Reglament intern de conducta en matèries relatives als Mercats de Valors - Naturgy - Accionistes i inversors

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE RRSSpixel2-Facebook.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE snippet-VWO.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE googleAnalytics.js

VALUECOOKIE false

Reglament intern de conducta en matèries relatives als Mercats de Valors

El Regalment Intern de Conducta de Naturgy Energy Group, S.A. en Matèries Relatives als Mercats de Valors té per objecte establir els criteris de comportament als quals queden obligats els seus destinataris en les operacions sobre valors inclosos en l'àmbit objectiu de la norma, i la seva finalitat és la de contribuir a donar transparència i seguretat als inversors.

rgpdactive true

argssite - CORP