Reglament intern de conducta en matèries relatives als Mercats de Valors - Naturgy - Accionistes i inversors

Reglament intern de conducta en matèries relatives als Mercats de Valors

El Regalment Intern de Conducta de Naturgy Energy Group, S.A. en Matèries Relatives als Mercats de Valors té per objecte establir els criteris de comportament als quals queden obligats els seus destinataris en les operacions sobre valors inclosos en l'àmbit objectiu de la norma, i la seva finalitat és la de contribuir a donar transparència i seguretat als inversors.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536084493

argssite - CORP