Informe anual de govern corporatiu - Naturgy - Accionistes i inversors

Informe anual de govern corporatiu


L'Informe anual de govern corporatiu té com a objectiu facilitar una informació completa i detallada de l'estructura i de les pràctiques de bon govern corporatiu de la societat.

rgpdactive true

argssite - CORP