Informe anual de govern corporatiu - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/informe_anual_de_govern_corporatiu

Informe anual de govern corporatiu


L'Informe anual de govern corporatiu té com a objectiu facilitar una informació completa i detallada de l'estructura i de les pràctiques de bon govern corporatiu de la societat.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596504970

argssite - CORP