Informes de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions - Naturgy - Accionistes i inversors

Informes de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Tot seguit hi ha els informes emesos per la Comissió d'Auditoria i la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

rgpdactive true

argssite - CORP