Informes de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/informes_de_la_comissio_dauditoria_i_de_la_comissio_de_nomenaments_i_retribucions

Informes de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Tot seguit hi ha els informes emesos per la Comissió d'Auditoria i la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596509798

argssite - CORP