Junta General d'Accionistes - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes

Junta General Ordinària d'Accionistes 2020

 
Aplaçament de la Junta General Ordinària d'Accionistes 2020


  

Saber més

Convocatòria Junta General 
  Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Llista d'acords
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
 Nombre total  d´accions i drets de vot

Comptes anuals i informes d’auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. corresponents a l'exercici de 2019
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2019
 Informes emesos per la firma d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2019
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2019
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració 2019
 Informe sobre la proposta de reducció de capital
Proposta sobre la política de remuneracions dels membres del Consell d´Administració 2019
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració de Naturgy Energy Group
 Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2019
Informació complementària
 
 Informes sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de NATURGY ENERGY GROUP, SA i les seves comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació i nomenament o reelecció de les quals com a consellers se sotmet a l’aprovació de la Junta General

Informes del Consell d’Administració y de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la reelecció  como a Conseller Independent
Informes del Consell d'Administració en relació amb les ratificacions i nomenamentes  como a Consellers Dominicals
Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb les ratificacions i nomenaments  como a Consellers Dominicals

 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Preguntes relacionades

 Preguntes freqüents Informacions, aclaracions o preguntes realitzades per escrit pels accionistes
 

Historial de juntes generals d’accionistes (2015-2020)

 • Junta 2020 cancel·lada

  Junta General d’Accionistes 2020 (26 de maig)
     

  Saber més

 • Junta 2020 cancel·lada

   Junta General d’Accionistes 2020 (desconvocada)
   

    Saber més
 • Junta 2019

  Junta General d’Accionistes 2019
   

    Saber més
 • Junta 2018

   Junta General d’Accionistes 2018
   

  Saber més
 • Junta 2017

   Junta General d’Accionistes 2017
   

  Saber més
 • Junta 2016

  Junta General d’Accionistes 2016
   

    Saber més
 • Junta 2015

  Junta General d’Accionistes 2015


  Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477664867832

argssite - CORP