Junta General d’Accionistes 2016 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2016

Junta General d’Accionistes 2016

 

Nota de premsa
 Nota de premsa

 
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d’Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d’acords corresponents a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
Nombre total de drets de vot

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2015
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2015
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2015
 
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2015
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Informe de responsabilitat corporativa
 
Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2015
Informació complementària
 

 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i del Consell d’Administració en relació amb la ratificació, el nomenament o la reelecció dels consellers que se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència

Preguntes freqüents

 Preguntes freqüents
  Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas

Quòrum, votació i acords

 Quòrum, votació i acords

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543156768

argssite - CORP