Junta General d'Accionistes 2019 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes__

Junta General Ordinària d'Accionistes 2019

 
Junta General Ordinària d'Accionistes 2019

Dimarts 5 de març de 2019, 12:00 h
Centre de Convencions Nord d'IFEMA
Avda. Partenón num 5, Madrid
  
  
​​
Presentació
   Presentació
Nota de premsa
   Nota de premsa
Convocatòria Junta General 
  Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Llista d'acords

 Quòrum, votació i acords 

Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
 Nombre total de drets de vot

Comptes anuals i informes d’auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. corresponents a l'exercici de 2018
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2018
 Informes emesos per la firma d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2018
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2018
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Informe sobre propuesta de acuerdo reducción de capital 
 Proposta sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració
 Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració  Naturgy Energy Group S.A.
  
  Informe de Responsibilitat Corporatiu 2018 
 Informe de la Comissió d’Auditoria sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2018
Informació complementària
 
 Informes sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de NATURGY ENERGY GROUP, SA i les seves comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de la persona la ratificació de les quals com a consellers se sotmet a l’aprovació de la Junta General

 Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i del Consell d’Administració en relació amb la ratificació i nomenament  del conseller que se sotmet a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Preguntes relacionades

 Preguntes freqüents Informacions, aclaracions o preguntes realitzades per escrit pels accionistes
 

Historial de juntes generals d’accionistes (2015-2020)

 • Junta 2020 cancel·lada

  Junta General d’Accionistes 2020 (26 de maig)
     

  Saber més

 • Junta 2020 cancel·lada

   Junta General d’Accionistes 2020 (desconvocada)
   

    Saber més
 • Junta 2019

  Junta General d’Accionistes 2019
   

    Saber més
 • Junta 2018

   Junta General d’Accionistes 2018
   

  Saber més
 • Junta 2017

   Junta General d’Accionistes 2017
   

  Saber més
 • Junta 2016

  Junta General d’Accionistes 2016
   

    Saber més
 • Junta 2015

  Junta General d’Accionistes 2015


  Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477644038600

argssite - CORP