Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_ordinaria_daccionistes_2021/informacions_aclariments_o_preguntes_fetes_per_escrit_pels_accionistes

Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes

   
No s'han formulat preguntes
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477707592864

argssite - CORP