Normes de govern - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/normes_de_govern

Normes de govern

Estatuts socials

Posem a la vostra disposició per descarregar en format PDF, els Estatuts socials que regeixen la societat Naturgy Energy Group, S.A.

Reglament de la Junta General d’Accionistes

El Reglament de la Junta General d’Accionistes té per objectiu les actuacions quant a la convocatòria i el desenvolupament de les juntes generals, amb la garantia dels drets polítics dels accionistes.

Reglament del Consell d'Administració i les seves comissions

Aquest document estableix les normes d'organització i funcionament del Consell d'Administració i de les seves comissions.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596487295

argssite - CORP