Òrgans i normes de govern - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/organs_de_govern

Òrgans de govern

Micròfon de sobretaula a una conferència

El Consell d'Administració de Naturgy Energy Group, S.A. està format pel nombre de consellers que determina la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials.
Cartell de Naturgy a la seu de Madrid

En aquesta secció, es pot consultar la composició de les diferents comissions del Consell: d'Auditoria i de Nomenaments i Retribucions.
 
Pantalla amb valors a la Borsa de Barcelona

Política de remuneracions dels consellers i informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració.

 

Normes de govern

Estatuts socials

Posem a la vostra disposició per descarregar en format PDF, els Estatuts socials que regeixen la societat Naturgy Energy Group, S.A.

Reglament de la Junta General d’Accionistes

El Reglament de la Junta General d’Accionistes té per objectiu les actuacions quant a la convocatòria i el desenvolupament de les juntes generals, amb la garantia dels drets polítics dels accionistes.

Reglament del Consell d'Administració i les seves comissions

Aquest document estableix les normes d'organització i funcionament del Consell d'Administració i de les seves comissions.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536024601

argssite - CORP