Òrgans de govern - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/organs_de_govern

Òrgans de govern

Micròfon de sobretaula a una conferència

El Consell d'Administració de Naturgy Energy Group, S.A. està format pel nombre de consellers que determina la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials.
Cartell de Naturgy a la seu de Madrid

En aquesta secció, es pot consultar la composició de les diferents comissions del Consell: d'Auditoria i de Nomenaments i Retribucions.
 
Pantalla amb valors a la Borsa de Barcelona

Política de remuneracions dels consellers i informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració.

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536024601

argssite - CORP