Comissions del Consell d'Administració - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/organs_de_govern/comissions_del_consell_dadministracio

Comissions del Consell d'Administració

Les regles d'organització i funcionament de les diferents comissions del Consell d'Administració es troben contingudes al Capítol V del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell d'Administració de Naturgy Energy Group, S.A. i als Estatuts socials de la companyia.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536081707

argssite - CORP