Comissions del Consell d'Administració - Naturgy - Accionistes i inversors

Comissions del Consell d'Administració

Les regles d'organització i funcionament de les diferents comissions del Consell d'Administració es troben contingudes al Capítol V del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell d'Administració de Naturgy Energy Group, S.A. i als Estatuts socials de la companyia.

rgpdactive true

argssite - CORP