Remuneracions - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/organs_de_govern/remuneracions

Remuneracions

Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració

El Consell d'Administració de les societats cotitzades ha d'elaborar i publicar anualment un informe sobre remuneracions dels consellers (art. 541 de la Llei de societats de capital).

Historial d'informes anuals sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596499187

argssite - CORP