Informació econòmica - Naturgy - Accionistes i inversors

Resultats 2020 

4 febrer 2021
12 h (CET)

   

Saber més

Ràting

 
 
Informes anuals

 


Resultats trimestrals


Conegueu aquí, amb tot detall, els últims resultats trimestrals o de trimestres anteriors, i baixeu-vos els documents en format PDF. 


Find out more

Període mitjà de pagament a proveïdors


Les nostres ràtios de pagament a proveïdors fan visible la fortalesa de la nostra capacitat econòmica i financera.


Find out more

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543114184

argssite - CORP