Informes financers - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/informacio_economica/informes_financers

Informes financers


En aquest apartat trobareu documentació financera corresponent a l'any en curs, i també podreu accedir a l'historial dels anys anteriors.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543122011

argssite - CORP