Pagarés 2011 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/inversors/emissions/pagares_2011

Pagarés 2011

Import 1.000 milions d’euros
Tipus d'emissió Al descompte
Nominal 1.000 €
Termini emissió Entre 7 dies i 760 dies (25 mesos)
Amortització Al venciment

Cotització: AIAF Mercat de Renda Fixa

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531746453

argssite - CORP