Participacions preferents 2003 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/inversors/emissions/participacions_preferents_2003

Participacions preferents 2003

Unión Fenosa Financial Services USA, LLC anuncia mitjançant Fet rellevant a la CNMV, amb data 12 de gener de 2016, annexat aquí,  l'amortització de la totalitat de les participacions preferents perpètues, emeses el 20 de maig de 2003 i cotitzades al mercat AIAF de renda fixa (sistema SEND) amb el codi ISIN USU90716AA64.

Aquesta amortització es durà a terme el dia de pagament del dividend, el 22 de febrer 2016, en efectiu i a la par, en virtut del que disposa l'apartat 2.11 del Fullet informatiu complet verificat per la CNMV.
Emissor Unió Fenosa Financial Services USA, LLC
Garant Naturgy Energy Group, S.A.
Import 500 milions €, ampliables fins a 750 milions €(*)
Valor nominal: 25 € per cada participació preferent
Preu efectiu: 25 € per cada participació preferent
Preu mínim: 1.000 € (40 participacions preferents)
Dividends Durant els primers 10 anys:
- Euribor 3 mesos +0,250% TAE
- Mínim 4,25 T.A.E. (4,184% nominal anual) i màxim 7% TAE (6,823% nominal anual)
A partir del desè any:
- Euríbor a 3 mesos +4% T.A.E. (3,941 % nominal anual).
Es pagaran per trimestres vençuts, els dies 20 de febrer, 20 de maig, 20 d'agost i 20 de novembre de cada any. La primera data de pagament de dividend serà el 20 d'agost del 2003. Els dividends són variables i no acumulatius.
Amortització l'emissor podrà amortitzar anticipadament, de manera total o parcial, les participacions preferents emeses, a partir del 20 de maig de 2013.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531710946

argssite - CORP