Participacions preferents 2005 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/inversors/emissions/participacions_preferents_2005

Participacions preferents 2005

UNION FENOSA PREFERENTES, S.A.U. fa una oferta de compra de les participacions preferents perpètues emeses el 30 de juny de 2005:
Emissor Unión Fenosa Preferentes, S.A.U.  (Sociedad Unipersonal)
Garant Naturgy Energy Group, S.A.
Import 750 milions € (*)
Valor nominal: 50.000 € per cada participació preferent
Dividends Subjecte a l'existència de benefici distribuïble:
Fins al desè any: Euribor a 3 mesos +0,65%
A partir del desè any: Euribor a 3 mesos + 1,65 %
Pagament en espècie En el cas que, tot i haver-hi benefici distribuïble, no s'aboni als accionistes dividend ordinari, l'emissor podrà optar per pagar la remuneració mitjançant l'increment del valor nominal de les participacions: preferents.
Amortització A partir del 30 de juny del 2015, l'emissor podrà amortitzar anticipadament les participacions preferents emeses, de manera total o parcial.
Cotització Borsa de Luxemburg

  (*) Actualment 110,3 milions € en circulació

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531726836

argssite - CORP