Programa Euro Commercial Paper (ECP) - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/inversors/emissions/programa_euro_commercial_paper_ecp

Programa Euro Commercial Paper (ECP)

El març del 2001, Naturgy va incrementar la seva presència al mercat de capitals europeu amb un programa ECP (Euro Commercial Paper), de pagarés a curt termini per un import de 1.000 milions d'euros. L'esmentat programa continua vigent i és d'ús corrent.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531699553

argssite - CORP