Pla Estratègic - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/inversors/pla_estrategic

Pla Estratègic 2018-2022

      
Naturgy ha presentat a Londres el seu nou Pla Estratègic 2018-2022, amb el qual generarà valor a través de la simplicitat i accountability, l'optimització, la disciplina financera i la retribució a l'accionista. A més, la companyia s'ha fixat els següents objectius financers: assolir un EBITDA de 5.000 milions i un benefici net de 1.800 milions d'euros el 2022. Així mateix, la companyia es compromet a augmentar el dividend per acció un mínim d'un 5% anual a partir del 2018, de manera que assoleixi els 1,59 euros per acció el 2022. Naturgy té previst invertir 8.400 milions d'euros durant el període 2018-2022, dels quals 5.300 milions aniran destinats a inversions de creixement.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477536087276

argssite - CORP