Altra informació rellevant - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/altra_informacio_rellevant

Altra informació rellevant


D’acord amb allò que estableix la Circular 3/2015 de la CNMV, de 23 de juny, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expressament que les comunicacions d´altres informaciones rellevants incloses es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV, bé per la mateixa Societat o per tercers, i difosos per l’esmentat organisme regulador
 
No hi ha elements que coincideixin amb la cerca
Comunicacions d'altres informacions rellevants dins el Programa de recompra d'accions
 

Saber més

Totes les comunicacions d'altres informacions rellevants es troben disponibles a la web de la CNMV.
  

Fets rellevants anteriors al 8 de febrer de 2020

 
Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665550942

argssite - CORP