Dividends - Naturgy - Accionistes i inversors

Dividends

Remuneració a l'accionista 2018-2022

Dividends satisfets per la societat.
Relació del valor de negociació o liquidació mitjana, corresponent al quart trimestre dels últims exercicis, a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques, així com la data de publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

rgpdactive true

argssite - CORP