Dividends - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/dividends

Dividends

Remuneració a l'accionista 2018-2022

Dividends satisfets per la societat.
Relació del valor de negociació o liquidació mitjana, corresponent al quart trimestre dels últims exercicis, a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques, així com la data de publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531825279

argssite - CORP