Estructura accionarial - Naturgy - Accionistes i inversors

Estructura accionarial

Estructura accionarialA desembre del 2020.
La companyia té més de 75.000 accionistes.

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477590250829

argssite - CORP