cid es 1477665552782

Informació Privilegiada - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/informacio_privilegiada

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477665552782 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Informació privilegiada


D’acord amb allò que estableix la Circular 3/2015 de la CNMV, de 23 de juny, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expressament que l´informació privilegiada inclosa es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV, bé per la mateixa Societat o per tercers, i difosos per l’esmentat organisme regulador.
No hi ha elements que coincideixin amb la cerca

Totes les comunicacions d'informació privilegiada es troben disponibles a la web de la CNMV.

Fets rellevants anteriors al 8 de febrer de 2020

 
Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665552782

argssite - CORP