L'acció i el seu capital social - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/laccio_i_el_seu_capital_social

L'acció i el seu capital social

El capital social de Naturgy Energy Group, S.A. és de nou-cents seixanta-nou milions sis-cents tretze mil vuit-cents un euros (969.613.801) i està íntegrament subscrit i desemborsat.

El capital social està integrat per 969.613.801 accions d'1 euro de valor nominal cadascuna, representades per anotacions en compte i que pertanyen a una mateixa classe i sèrie, en què l'entitat encarregada del seu registre comptable és la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).

Totes les accions tenen drets polítics i econòmics idèntics, cotitzen a les quatre borses espanyoles a través del mercat continu, i formen part de l'índex Ibex 35 i, en particular, de l'índex Ibex Utilities.

 

Evolució del capital

 
Data          Concepte Variació
accions
Nombre d'accions resultant Valor nominal unitari (€) Capital social (€)
31 des. 95 37.314.669 1 37.314.669
31 des. 96 37.314.669 1 37.314.669
21 jul. 97 Desdoblament d'accions (Split 4 noves x 1 vella) 111.944.007 149.258.676 1 149.258.676
31 des. 98 149.258.676 1 149.258.676
12 jul. 99 Desdoblament d'accions (Split 3 noves x 1 vella)  298.517.352 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 00 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 01 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 02 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 03 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 04 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 05 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 06 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 07 447.776.028 1 447.776.028
31 des. 08 447.776.028 1 447.776.028
2 abr. 09 Ampliació de capital (1X1)  447.776.028 895.552.056 1 895.552.056
7 set. 09 Ampliació per fusió amb Unión Fenosa (Bescanvi 3 accions de Gas per cada 5 de Fenosa) 26.204.895 921.756.951 1 921.756.951
31 des. 10 921.756.951 1 921.756.951
28 jun. 11 Dividend flexible 31.731.588 953.488.539 1 953.488.539
11 ag. 11 Ampliació de capital 38.183.600 991.672.139 1 991.672.139
28 jun. 12 Dividend flexible 9.017.202 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 13 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 14 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 15 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 16 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 17 1.000.689.341 1 1.000.689.341
31 des. 18 1.000.689.341 1 1.000.689.341
23 jul. 19 Amortització accions pròpies -16.567.195 984.122.146 1 984.122.146
31 des. 19     984.122.146 1 984.122.146
21 jul. 20 Amortització accions pròpies -14.508.345 969.613.801 1 969.613.801

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531821962

argssite - CORP