Ampliació de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (març 2009) - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/laccio_i_el_seu_capital_social/ampliacio_de_capital_de_gas_natural_sdg_sa_marc_2009

Ampliació de capital de Naturgy Energy Group, S.A. (març 2009)

Del 14 al 28 de març del 2009, Naturgy Energy Group, S.A. va dur a terme una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent mitjançant l'emissió de 447.776.028 accions noves de la mateixa classe i sèrie i amb els mateixos drets polítics i econòmics que les que actualment estan en circulació. L'ampliació de capital va ser íntegrament subscrita i les noves accions van ser admeses a negociació en data 3 d'abril del 2009.

rgpdactive

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531870472

argssite - CORP