Del 14 al 28 de març del 2009, Naturgy Energy Group, S.A. va dur a terme una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent mitjançant l'emissió de 447.776.028 accions noves de la mateixa classe i sèrie i amb els mateixos drets polítics i econòmics que les que actualment estan en circulació. L'ampliació de capital va ser íntegrament subscrita i les noves accions van ser admeses a negociació en data 3 d'abril del 2009.