Participacions significatives i autocartera - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/la_societat/participacions_significatives_i_autocartera

Participacions significatives

Drets a vot
 
Denominació del partícip % Participació directa % Participació indirecta  % Total
CRITERIA CAIXA S.A.U. 26,7 0 26,7
Rioja Acquisition, S.à.r.l. 20,7 0 20,7
GIP III Canary 1 S.À R.L 20,6 0 20,6
SONATRACH 4,1 0 4,1

A octubre de 2021


Enllaç a CNMVEnlace a Comisión Nacional del Mercado de Valores


 

Autocartera


Situació de l'autocartera d'acord amb la darrera comunicació remesa a la CNMV.

 
% Directe % Indirecte % Total Notificació
 0,004 0,891 0,895  Descarregar


Enllaç a CNMVEnlace a Comisión Nacional del Mercado de Valores

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531842195

argssite - CORP