CA_ES_ES_PA_acciones previstas_ods 8 - Naturgy - Sostenibilitat

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/ca_es_es_pa_acciones_previstas_ods_8

Desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir el treball decent en totes les ubicacions en les quals operem. Per a això, apliquem una Política de drets humans en què es recullen, entre altres principis, erradicar el treball infantil, facilitar la llibertat d’associació i oferir una feina digna. Per a això, es realitzen avaluacions i auditories ESG a proveïdors, es fomenten les compres locals i participem en el Programa de primera exportació.

A més, el nostre Pla d’igualtat i diversitat recull el compromís amb la igualtat i aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones en tres àmbits d’actuació: gènere, discapacitat i edat. Així mateix, la prevenció i la seguretat en el treball són aspectes clau en la gestió diària de la companyia, les quals es materialitzen en el Pla de seguretat i salut.
 

98,7% contractes indefinits

70% d’auditories ESG a proveïdors

12.673 milions d’euros de valor econòmic generat a proveïdors

rgpdactive

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477712761337

argssite - CORP