Canvi climàtic i transició energètica

 
 Hem fet estudis ambientals i socials detallats en els nous projectes renovables que estem desenvolupant, de manera que s’ha triat l’alternativa que afecta menys els ecosistemes i les persones i s’han inclòs les mesures preventives i correctores necessàries per garantir-ne la sostenibilitat.

 L’últim any s’han dut a terme més de 200 estudis ambientals a les nostres instal·lacions, amb els quals s’ha fet el seguiment de l’estat ambiental i ecològic de l’entorn, i que han confirmat que l’impacte es manté dins dels límits admissibles.

 En la restauració ambiental del llac de Meirama, s’ha actuat sobre una superfície total de 1.000 ha, amb la plantació de gairebé mig milió d’arbres i la generació d’un espai de gran valor natural que també pot proporcionar aigua dolça de qualitat a més de 400.000 persones.