Economia circular i ecoeficiència

 

 Continuem millorant en ecoeficiència per reduir els impactes ambientals de les nostres activitats i ja reciclem o valoritzem energèticament més del 87% dels residus perillosos que produïm.

​​  De tota l’aigua que captem, només el 3% és aigua dolça. A més, en zones d’estrès hídric aprofitem aigües residuals urbanes per fer funcionar les nostres centrals de gas de cicle combinat, cosa que ha permès estalviar en els últims 3 anys l’equivalent a més de 8.200 piscines olímpiques a Mèxic i Espanya.

Durant l’últim any hem reduït el nostre consum d’energia en més de 8.400 GWh, que equival al consum d’electricitat de 2 milions d’habitatges.

 El 2018 hem posat en marxa dues plantes pilot de gas renovable, que aconsegueixen transformar residus orgànics en un gas amb prou qualitat per ser injectat a la xarxa, en un exemple perfecte d’economia circular.