Altres línies de negoci - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/activitat_i_energies/altres_linies_de_negoci

Altres línies de negoci


Som un grup energètic integrat, amb un mix equilibrat de negocis, que subministra gas i electricitat a gairebé 22 milions de clients. El nostre negoci se centra en el cicle de vida complet del gas, i en la generació, distribució i comercialització d'electricitat. A més, desenvolupem altres línies de negoci, com els serveis energètics, que afavoreixen la diversificació de les activitats.

 

Engineering


Filial d'enginyeria i construcció de Naturgy dedicada al desenvolupament de projectes de generació, transport i distribució de gas i electricitat.
 

Trading


Extraiem marges addicionals als mercats a través d'una activitat de trading adequada, present a tota la cadena de valor.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531816256

argssite - CORP