Gasoducte d’A Mariña Lucense - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/activitat_i_energies/gas/gasoducte_d’a_marina_lucense

Gasoducte d’A Mariña Lucense

El projecte de construcció del gasoducte d'A Mariña Lucense és el resultat d'un esforç compartit que contribueix a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, a un estalvi més gran de les famílies, així com al creixement econòmic i industrial de la comarca d'A Mariña Lucense i de Galicia. El gasoducte d' A Mariña és una fita en la política energètica de la Xunta de Galícia, ja que la seva construcció dota la comarca d'una infraestructura fonamental per al seu desenvolupament econòmic.

Sostenibilitat

En la construcció del gasoducte es va prioritzar la preservació de l’entorn. Es van adoptar les mesures oportunes per minimitzar les afeccions i els perjudicis que es poguessin produir durant l’execució. Una vegada acabades les obres, es van restituir al seu estat primitiu tant els terrenys com les tanques i qualssevol altres instal·lacions que van poder resultar afectades, a través d’accions de regeneració forestal i biofauna.

D’acord amb la seva política de sostenibilitat i atenent el compromís amb la societat on duu a terme la seva activitat, des de Naturgy ens impliquem activament en diverses iniciatives i accions de patrocini.

 Contacte

Carrer Lisboa – Edifici Area Central, Local 31, H-I-J Polígon Fontiñas
15703 Santiago de Compostel·la


Tel.: 981 569 101 correu electrònic: gasoductoamarina@gasnatural.com

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477546778553

argssite - CORP