REMIT - Integritat i transparència del mercat a l'engròs d'energia - Naturgy - Coneix-nos

 

REMIT. Integritat i transparència del mercat a l'engròs d'energia

 

  
Naturgy participa en el desenvolupament de mercats a l'engròs d'energia competitius a través de mecanismes que fomenten la seva integritat i transparència. En concret, el Reglament de la Unió Europea núm. 1227/2011, sobre la integritat i la transparència del mercat a l'engròs d'energia (REMIT), obliga les empreses generadores, com a participants en el mercat, a la difusió de manera efectiva i oportuna d'informació relacionada amb la capacitat i utilització de les seves instal·lacions de producció, emmagatzemament, consum o transport d'energia elèctrica, inclosa la indisponibilitat planificada o no de les instal·lacions esmentades.

La companyia, en compliment de la legislació vigent, publica a continuació informació sobre les seves unitats de generació a Espanya. Aquestes dades seran degudament revisades quant al seu contingut i/o format si així se sol·licita.
(*) Aquests fitxers reflecteixen la situació en la seva data i hora de generació. Les indisponibilitats programades i en curs s'informen addicionalment a l'operador elèctric del sistema espanyol en compliment dels Procediments d'operació 2.5 i 3.6 i es publiquen a la plataforma de transparència d'ENTSO, on es pot consultar la informació actualitzada per a la data i l'hora de la consulta.
 

rgpdactive true

argssite - CORP