Renovables - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/activitat_i_energies/renovables

        


Apostem per les energies renovables per donar suport a la transició energètica

  
       

 

 
 


Hem reduït un 42% les nostres emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle des del 2012 

  

Amb el desenvolupament renovable com a pilar de la nostra estratègia, hem resultat adjudicataris —en l’última subhasta d’energia renovable amb el nou marc retributiu organitzada pel Govern— d’un total de 235 MW (38 MW eòlics i 197 MW fotovoltaics) repartits entre les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica. El resultat d’aquesta subhasta es troba alineat amb els nostres objectius de creixement i s’uneix als més de 300 MW que vam aprovar a la darreria de l’any 2020 i que es troben actualment en fase d’inici de construcció

 

Gràfic de producció renovables per països
 
La dada d'Espanya inclou cogeneració.
Potència instal·lada per tecnologia* 
 
Eòlica
 2 GW
Solar
  0,4 GW
Hidràulica
 2,1 GW

* No inclou cogeneració de 0,1 GW. 
Hem posat en marxa el 2020 nous projectes renovables amb 151 MW de nova potència renovable a Espanya, que han suposat un increment de la potència renovable instal·lada fins al 29% a escala global i un augment de l’electricitat produïda a partir de l’aigua, el vent i el sol, que ha assolit el 22% de l’electricitat total generada l’any 2020. Així, hem augmentat la potència renovable instal·lada eòlica i solar en 1.142 MW, augmentant 1,9 vegades respecte al 2017.

Quant a les inversions de creixement el 2020, en línia amb la transició energètica, s’han destinat 115 milions d’euros corresponents al desenvolupament de diversos projectes de generació renovable a Espanya (solars i eòlics), amb 151 MW que han estat posats en operació a l’exercici 2020, 287 milions d’euros invertits en el desenvolupament de 181 MW eòlics a Austràlia i 307 MW eòlics i solars a Xile, que entraran en operació els propers mesos.

Respecte a la nostra aposta per les energies renovables, ens enorgulleix la posició de lideratge adquirida a Austràlia, on a través dels projectes adjudicats o en operació disposarem d’una capacitat instal·lada de 700 MW.

El 2020, vam emetre a l’atmosfera 14,3 milions de tCO2 eq, la qual cosa suposa una reducció d’un 30% respecte al 2017, i la nova potència renovable, sumada a la que ja està en operació, va permetre evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 5 milions de tCO2 eq.


 En la innovació de renovables apostem per la implantació de noves tecnologies, el monitoratge dels actius i la seva gestió automatitzada i intel·ligent

Innovació

La innovació és clau per anticipar-se a l’impacte dels canvis que es produeixen a la societat, com la transformació digital, que afecta la forma de vida, les necessitats dels clients o la transició energètica cap a una economia descarbonitzada.

 

Desafiaments en innovació 
Camp de proves fotovoltaiques  a La Nava, Ciudad Real

El projecte té per objectiu la realització de proves sobre diferents panells solars, seguidors i altres equips i paràmetres de disseny d’instal·lacions de generació solar fotovoltaica. S’han realitzat proves de panells bifacials i s’iniciarà la comparativa dels resultats en comparació dels panells actuals.
 

 

Contribuïm a la descarbonització del sistema elèctric i a la cura del medi ambient

Actuació en espais protegits

Estudis d’entorn

 Iniciatives per la biodiversitat

 Cadena de subministrament responsable

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596149111

argssite - CORP