En xifres - Naturgy - Coneix-nos

En xifres


Som un grup multinacional present a mes de 20 països i amb més de 18 milions de clients. Tenim una potència instal·lada de 16,9 GW i una posició de lideratge als mercats en què operem.

rgpdactive true

argssite - CORP