Cadena de subministrament responsable

home reparant instal·lacions


Els proveïdors i les empreses col·laboradores són actors fonamentals en l’òptim funcionament de la nostra cadena de valor, amb què la companyia promou:


 El manteniment de relacions de confiança a llarg termini, estables, sòlides i de benefici mutu.


 Sota els principis d’eficàcia i gestió del risc.


 

Principis d’actuació responsable amb els proveïdors


  •  
    Estendre la cultura de la companyia a la cadena de subministrament, transmetent l’objectiu d’excel·lència en el servei i els principis d’actuació responsable de la companyia, i fomentant la incorporació de criteris de sostenibilitat en la seva gestió diària, principalment mitjançant la realització d’auditories en l’àmbit de medi ambient, social i govern. 

  •  
    Promoure el compliment dels codis i les polítiques de la companyia en la cadena de subministrament, especialment en l’àmbit de drets humans, l’ètica i la seguretat i la salut

  •  
    Fomentar la contractació de proveïdors del país o regió on la companyia desenvolupa les seves activitats, donant suport a la generació d’impacte social positiu i impulsant pràctiques que afavoreixin la traçabilitat i el comerç just de les matèries primeres des de l’origen. 

Establim mecanismes objectius i imparcials d’avaluació i selecció de proveïdors i vetllem perquè la cadena de subministrament compleixi els principis que estableix el Codi Ètic del Proveïdor, al qual s’han d’adherir tots els proveïdors. El contingut del Codi Ètic del Proveïdor emana del Codi Ètic de Naturgy, de la Política de Drets Humans, de la Política de Seguretat i Salut, de la Política Anticorrupció, així com dels principis de bon govern reconeguts internacionalment.

Els valors que transmetem als nostres proveïdors:

  Transparència: Garantim l’equitat, la independència i la lliure competència..

 Integritat: Ens comprometem a actuar amb honestedat, rectitud, dignitat i ètica.

 Sostenibilitat: Desenvolupem els nostres negocis amb un horitzó estratègic que transcendeix l’interès econòmic immediat i contribuïm al desenvolupament econòmic, mediambiental i social.

  Compromís amb els resultats: Elaborem plans, fixem objectius i prenem decisions en funció dels objectius de la nostra visió i n’assegurem el compliment..

Fases del procés de gestió de la cadena de subministrament
 
1. Model contractual Condicions contractuals unificades i universals per a tot l’àmbit d’actuació de la societat. 
Codi ètic aplicable als processos d’adquisició, recollit en el Codi Ètic del Proveïdor, basat en els principis de transparència, traçabilitat, auditabilitat i equitat.
2. Procés de classificació i homologacióClassificació dels proveïdors en funció de la categoria de compra que poden subministrar i del nivell de risc que implica aquest subministrament. El resultat d’aquest procés és l’arbre de proveïdors que agrupa els aptes per poder participar en les diferents licitacions segons els nivells de risc d’aquestes. 
Els processos que requereixen homologació es determinen d’acord amb factors de risc de Qualitat, Seguretat i Salut, Medi Ambient, Social i de Govern i Operatiu, per assegurar que els proveïdors compleixen els requisits sol·licitats.
3. Compliment contractual i gestió documentalSeguiment i anàlisi de l’acompliment dels proveïdors adjudicataris des de diferents punts de vista, per obtenir-ne una valoració objectiva que es pugui utilitzar per a processos de licitació posteriors i accions de millora i desenvolupament de proveïdors
4. Valoració de l’acomplimentSeguiment i anàlisi de l’acompliment dels proveïdors adjudicataris des de diferents punts de vista, per obtenir-ne una valoració objectiva que es pugui utilitzar per a processos de licitació posteriors i accions de millora i desenvolupament de proveïdors.
5. Desenvolupament de proveïdors​Establir relacions estratègiques que facilitin oportunitats de col·laboració i millora en els productes i serveis subministrats.

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la teva navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús.