Innovació i futur - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/innovacio_i_futur

Utilitzem drons per garantir
el manteniment de les nostres
xarxes elèctriques 

 

Treballem per la innovació en l'energia

 

Model d'innovació oberta


En un món en canvi constant, treballem des de la perspectiva de la innovació oberta, que valora el talent tant extern com intern com l'única manera d'avançar i d'aportar noves idees i productes al mercat. Una innovació tecnològica, que abordem com un procés permanent, que forma part de la nostra filosofia empresarial i que és un dels motors del desenvolupament de Naturgy. 

Per fer-ho, desenvolupem programes d'emprenedoria, tant interna com en col·laboració amb agents innovadors externs, cosa que contribueix al fet que innovem de manera més àgil, que mantinguem el lideratge al mercat i que ens transformem conforme als canvis de l'entorn. Ens permet anticipar-nos a les necessitats dels clients i transformar les idees en serveis que garanteixin un subministrament d'energia eficient, sostenible i segur
 

Saber más

 

Pla d'innovació


El nostre Pla d’innovació persegueix implantar millores operatives i adoptar aquelles tecnologies que aporten més valor als negocis de Naturgy. Aquest Pla s’estructura en sis grans línies de treball: mobilitat sostenible; smart client; generació distribuïda i autoconsum; renovables i emmagatzematge; gas renovable i gas natural liquat; i gestió avançada d’actius.

Saber más


Mobilitat sostenible


Smart Client


Generació distribuida i autoconsum


Renovables i emmagatzematge


Gas renovable i gas natural liquat


Gestió avançada d’actius

Centre tecnològic i  Innovahub

 
 
El Centre Tecnològic genera una xarxa de laboratoris per a la col·laboració en innovació tant de Naturgy com del nostre ecosistema de referència format per centres d'innovació, start-ups, universitats, a més d'altres centres tecnològics i els socis industrials.  

 Laboratori d'Autoconsum (LAC)
 Laboratori de Solucions de Fred i Calor (LASOL)
 AutoLab –robòtica i sensorització i IoT–
 Smart Home Living Lab (SHoLL)

 

A més, el Centre Tecnològic impulsa els Innovahubs, espais creats per fomentar la innovació oberta, que estan distribuïts entre Madrid, Barcelona i el Campus Puente Nuevo (Àvila). 
 

Innovahub    Technological Centre
 

 

Foment de la innovació

Intraemprenedoria


La promoció de l’emprenedoria dins de Naturgy és clau per fer possible la innovació i fomentar la creació de valor i més competitivitat amb nous models de negoci i de serveis. En aquest sentit s'ha implementat el Programa EmprendE, amb equips transversals formats per empleats de Naturgy, i els Premis La Nostra Energia.

Patrocini 


Per promoure la innovació es fa imprescindible generar espais de trobada, debat i intercanvi d'idees on es fa xarxa per a possibles col·laboracions. Per fer-ho, Naturgy participa i patrocina diferents esdeveniments com ara la South Summit i el MIT Innovators under 35. 
 

Programes amb acceleradores


Aquests programes tenen per objectiu identificar, promocionar i accelerar el desenvolupament de nous productes i serveis que afrontin els reptes del sector i que responguin a les necessitats dels seus clients i de la mateixa companyia. En l'actualitat, es desenvolupa Foment up, en col·laboració amb la patronal catalana Foment del Treball, i Cleantech camp amb Innoenergy.


Find out more

Planificació de la innovació

Suport i transferència


El suport i la transferència de tecnologia optimitza l'explotació dels negocis de Naturgy: detecta les necessitats dels negocis i busca les solucions a través de les noves tecnologies. 


 

Col·laboració

Participem en fòrums i associacions sectorials, fet que ens permet dialogar amb els experts de referència en cada àmbit tecnològic i teixir xarxes i col·laboracions de futur amb els agents de la innovació
 

Observatori Tecnològic


L'Observatori Tecnològic coordina les iniciatives d'innovació i desenvolupa tasques de vigilància tecnològica.  Compta amb 17 observatoris específics i amb més de 160 experts distribuïts per les diferents unitats de negoci.  

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593192055

argssite - CORP