Pla d’innovació tecnològica - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/innovacio_i_futur/pla_d’innovacio_tecnologica

Pla d’innovació tecnològica

El Pla d’innovació tecnològica estableix i desenvolupa les prioritats de la companyia. La innovació i la tecnologia són clau per transformar la forma en què desenvolupem la nostra activitat i per anticipar-nos a les necessitats dels clients i transformar les idees en serveis que garanteixin un subministrament d’energia eficient, sostenible i segur.

El nostre model d’innovació  treballa amb dos  enfocaments complementaris: “Push”, per al desenvolupament de solucions tecnològiques , i “Pull”, d’impuls i tracció de l’ecosistema d’innovació oberta per trobar oportunitats de negoci, idees i talent.


 

Plataformes de col·laboració

 

 La companyia participa en l’àmbit internacional: col·laborem amb associacions i fòrums com Eurelectric, American Gas Association (AGA), Eurogas, International Gas Union (IGU),

 A Espanya participem en plataformes de xarxes elèctriques (FutuRed), eficiència energètica (PTE-EE ), ciutats intel·ligents (GICI) i l’Aliança per a la Innovació Energètica a Espanya (ALINNE).

Cultura innovadora


 La innovació forma part de la nostra cultura d’empresa i és un dels nostres motors de desenvolupament i actualitzada a partir de la nostra Visió estratègica 2016-2020. 

 La innovació i la tecnologia són clau per transformar la nostra activitat i anticipar-nos a les necessitats dels clients, així com garantir un subministrament d’energia eficient, sostenible i segur.

Línies tecnològiques

 • Col·laboració


  Participem en fòrums i associacions sectorials, la qual cosa ens permet dialogar amb els experts de referència en cada àmbit tecnològic i teixir xarxes i col·laboracions de futur amb els agents de la innovació

 •    GNL

  Treballem per enfortir la infraestructura de transport, emmagatzematge i distribució del gas natural liquat (GNL) amb l’objectiu de convertir-lo en una alternativa als combustibles derivats del petroli.  

  Per saber-ne més
 •  Generació

  En generació elèctrica, abordem el desenvolupament i l’optimització d’àmbits com: renovables i emmagatzematge reducció d’emissions i eficiència en generació termoelèctrica.

  Per saber-ne més
 •    Xarxes

  Impulsem la posada en relleu de les xarxes de gas i el desenvolupament de xarxes elèctriques 4.0. - integració de renovables i gestió intel·ligent. D’altra banda, promovem l’obtenció de gas natural de fonts renovables


  Per saber-ne més
 •   Clients

  Smart Client fomenta la generació de productes i serveis d’alt valor afegit. En aquest sentit, també s’impulsa l’eficiència energètica i l’ús de gas natural renovable en el transport.


  Per saber-ne més
 •   Automatització


  Un àmbit de treball transversal de la companyia que inclou la inspecció d’actius mitjançant drons, la gestió intel·ligent de dades i l’automatització, així com la sensorització, loT. 


  Per saber-ne més

Treballem en


Gas natural renovable
 


GNL per a transport marítim


GNL per a transport ferroviari


Gas natural vehicular
 

 
Eficiència energètica

 


Smart
client

  

Projectes

 • GNL

  DirectLink LNG (2016-2017)
   

  El Sistema de Transferència Universal Flotant (UTS) és una solució integral patentada per a la transferència i el bunkering de GNL de vaixell a terra, alternativa a costoses infraestructures tradicionals (port i pantalà) i amb un mínim impacte mediambiental.
   

  Per saber-ne més

 • Xarxes

  Life Metamorphosis
   

  LIFE Methamorphosis es proposa demostrar, a escala industrial, dos sistemes innovadors de tractament de residus, Umbrella i Methagro, per a la producció de biometà en el marc del foment les renovables i la mitigació de l’efecte d’hivernacle.
   

  Per saber-ne més
 • Xarxes

  Unitat Mixta de Gas Renovable (2016-2019)


  La Unitat Mixta de Gas Renovable té per objectiu principal augmentar el coneixement en els processos de producció de biometà (gas renovable) en el sector de les EDAR urbanes i les EDAR d’indústries alimentàries, i se centra en la injecció a xarxa.
   
  Per saber-ne més

 • Xarxes  

  RIS3CAT CoSin: combustibles sintètics

  Desenvolupament d’una alternativa per als gasos sintètics (a partir de carbó d’origen biogènic) com elements d’emmagatzematge d’energia a gran escala per facilitar una intensitat més alta en l’ús d’energies renovables. 


  Per saber-ne més
 • Xarxes

  Smart Green Gas  (2014-2018)


  S’estudia la depuració del biogàs obtingut en les plantes de tractament de residus i la seva conversió en biometà d’alta qualitat, amb un 95% de concentració, per poder ser injectat en la xarxa de gas o utilitzat com a combustible d’automoció. 


  Per saber-ne més
 • Xarxes

  Power2biomethane
   


  Es tracta del desenvolupament d’un sistema de generació de biometà totalment renovable a partir de CO2 i d’energia elèctrica provinent d’abocaments d’energia renovable mitjançant un procés bioelectroquímic en piles Microbial Electrochemical System (MES).

  Saber más

 • Xarxes

  Maige
   

  Aquest projecte s’emmarca dins d’una estratègia a mitjà termini per desenvolupar sistemes de monitoratge avançat de xarxes i instal·lacions de distribució de gas i electricitat incrementant així la seguretat i la fiabilitat de les accions de manteniment i subministrament.


  Saber más

 • Xarxes 

  Projecte SEDA


  El projecte SEDA és un dels sistemes de subministrament elèctric més avançats del món, que ofereix nous serveis als clients, reforça la qualitat del subministrament i informa l’usuari sobre les incidències que es produeixen a la xarxa. 


  Per saber-ne més
 • Client

  PIDIM (2017-2019)
   


  Es desenvolupa una plataforma intel·ligent de disseny d’instal·lacions de generació distribuïda d’electricitat per a la rehabilitació energètica d’edificis amb consum significatiu, com hotels, oficines, escoles, centres esportius i locals.

  Per saber-ne més

 • Client

  GrowSmarter (2015-2019)
   

  GrowSmarter és un projecte europeu l’objectiu del qual és aplicar una combinació de tecnologies per impulsar l’estalvi energètic, la disminució de l’impacte ambiental i la millora de la qualitat de vida en entorns de ciutat intel·ligent a manera pilot.  

  Per saber-ne més
 • Client

  COFAST (2014-2018)
   

  El seu objectiu és desenvolupar i llançar al mercat una nova solució d’estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics. L’energia que se subministrarà als vehicles provindrà d’un sistema de cogeneració a petita escala alimentat de gas natural. 

  Per saber-ne més
 • Client

  ReUseHeat (2017-2019)
   
   
  Amb l’objectiu de reduir l’energia convencional demandada pels edificis mitjançant l’aprofitament de calors residuals, aquest projecte persegueix desenvolupar i demostrar tecnologies de recuperació de calor en entorns urbans.
   
  Per saber-ne més
 • Smart Client

  Projecte DiPCa (2017-2018)


  El projecte DiPCa està enfocat a poder crear un sistema diagnòstic predictiu d’errors més freqüents en calderes murals de gas en residencial a partir de la sensorització multivaribale, la qual cosa permetrà optimitzar el servei ofert als nostres clients. 
   

    Per saber-ne més
 • Automatització

  Realitat virtual en la formació en tasques de risc


  Simulador de realitat virtual per formar operadors en les unitats de distribució de gas i d’electricitat i serveis compartits. L’entorn virtual permet la formació en tasques perilloses sense els inconvenients d’un entorn real

  Per saber-ne més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595332673

argssite - CORP