Clients - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595391179&pagename=CORPWrapper

Clients


En aquest àmbit, la companyia se centra en  proporcionar serveis energètics sostenibles  i per a això treballa, d’una banda,  per millorar els processos per augmentar l’eficiència energètica en totes les baules de la nostra cadena de valor i, de l’altra, enfocant-se en els clients, proporcionant-los tota la informació a fi d’oferir-los serveis personalitzats i de valor afegit

Smart Client


En l’àrea de Smart Client, la companyia es manté centrada a proporcionar productes i serveis d’alt valor afegit per a les diferents tipologies de clients finals. 


 GEDIS i Autoconsum


L’àrea de Smart Client està desenvolupant un sistema de gestió energètica intel·ligent per a l’usuari que es basarà en prediccions de generació renovable, de preus elèctrics i de corbes de càrrega obtinguts mitjançant algoritmes d’autoaprenentatge. 
 

 Integració de noves solucions


Solucions digitals i productes IoT que permetin segmentar i conèixer millor els nostres clients amb l’objectiu d’oferir-los recomanacions i productes i serveis personalitzats. En totes aquestes iniciatives s’integra la informació de les dades dels nostres clients a través d’aplicacions mòbils corporatives.
 

 Data Analytics


El seu principal objectiu és dotar de la importància necessària a les dades a través d’eines innovadores com l’aprenentatge automàtic (basat en algoritmes que autoaprenen). D’aquesta manera, a partir d’unes dades inicials, es pot obtenir informació molt útil segons cada cas d’ús aplicat i negoci en qüestió.

Eficiència energèticaLa companyia se centra a millorar els processos per augmentar l’eficiència energètica en totes les baules de la cadena energètica enfocant-se en els clients, proporcionant-los informació i serveis que els ajudin a millorar la seva eficiència i a reduir l’impacte ambiental dels seus hàbits i consums energètics. 

Dins de les solucions energètiques per millorar l’eficiència energètica dels edificis, la companyia treballa des de fa anys amb solucions que combinen la reducció de consum energètic amb la millora del confort d’aquests. De la mateixa manera, la companyia se centra a millorar els processos per augmentar l’eficiència energètica en totes les baules de la cadena energètica i enfocant-se en els clients

 Monitoratge


Implementació de sistemes de monitoratge i control energètic per als sectors residencial i terciari.
 

 Aplicacions i tecnologies innovadores


Impuls del desenvolupament i posada al punt d’aplicacions i tecnologies innovadores que millorin l’eficiència energètica i siguin econòmicament competitives.
 

  Ampliació del catàleg de serveis


Actualització constant del catàleg de productes que aporten solucions eficients.
 

 Col·laboració publicoprivada


Col·laboració amb entitats públiques i privades de recerca i desenvolupament en projectes pilot de demostració tecnològica.

Mobilitat

Naturgy continua la seva aposta per les solucions de mobilitat basades en el gas natural i altres fonts renovables, ja que contribueixen a millorar la qualitat de l’aire a les ciutats i a reduir emissions al sector del transport. 

 Infraestructura nacional de càrrega de gas natural


Desenvolupament a escala nacional d’una infraestructura de càrrega de gas natural d’ús públic amb l’objectiu d’apropar aquesta tecnologia a tota la societat.


 Corredor europeu de transport amb GNL


Participació en diversos programes de la Unió Europea que tenen per objectiu dotar Europa de corredors de transport on sigui possible el transport per carretera amb camions que utilitzin GNL.

 

 Impuls a l’ús del gas natural vehicular


El gas natural vehicular, tant en la seva forma comprimida com en la seva forma líquida, s’alça com una alternativa eficaç de mobilitat sostenible, ja que conjuga en equilibri importants avantatges mediambientals (a través de la reducció d’emissions i de menys contaminació acústica) i econòmics, i és l’única alternativa als derivats del petroli en tots els tipus de transport.


  Impuls a l’ús marítim del GNL


Accions encaminades a impulsar l’ús del gas natural com a combustible en  diferents recintes portuaris d’Espanya. 
 

 Impuls a l’ús ferroviari del GNL


Dins del sector ferroviari s’està desenvolupant una iniciativa per dur a terme la primera prova pilot de tracció ferroviària amb gas natural liquat (GNL) d’Europa
 

 Eficiència energètica i econòmica de les estacions de GNL


La companyia promou la millora de l’eficiència energètica i econòmica dels pròpies estacions de subministrament, a fi de fer-les més sostenibles.
 

Projectes

 • Smart Client

  GrowSmarter (2015-2019)


  GrowSmarter és un projecte europeu l’objectiu del qual és aplicar una combinació de tecnologies per impulsar l’estalvi energètic, la disminució de l’impacte ambiental i la millora de la qualitat de vida en entorns de ciutat intel·ligent a manera pilot.  

  Saber más
 • Eficiència energètica

  COFAST (2014-2018)


  El seu objectiu és desenvolupar i llançar al mercat una nova solució d’estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics. L’energia que se subministrarà als vehicles provindrà d’un sistema de cogeneració a petita escala alimentat de gas natural. 

  Saber más
 • Eficiència energètica

  PIDIM (2017-2019)  Es desenvolupa una plataforma intel·ligent de disseny d’instal·lacions de generació distribuïda d’electricitat per a la rehabilitació energètica d’edificis amb consum significatiu, com hotels, oficines, escoles, centres esportius i locals

  Saber más
 • Eficiència energètica

  ReUseHeat (2017-2021)


  Amb l’objectiu de reduir l’energia convencional demandada pels edificis mitjançant l’aprofitament de calors residuals, aquest projecte persegueix desenvolupar i demostrar tecnologies de recuperació de calor en entorns urbans. 

  Saber más
 • Smart Client

  Projecte DiPCa (2017-2018)


  El projecte DiPCa està enfocat a poder crear un sistema diagnòstic predictiu d’errors més freqüents en calderes murals de gas en residencial a partir de la sensorització multivaribale, la qual cosa permetrà optimitzar el servei ofert als nostres clients. 

    Per saber-ne més
 • Smart Client 

  inteGRIDy (2017-2020)


  Aquest projecte valida una eina de gestió de la demanda, l’emmagatzematge i la generació distribuïda. S’integra l’optimització energètica en l’àmbit d’edifici (emmagatzematge i generació) i l’agregació de la flexibilitat d’actius per a la participació en els mercats elèctrics.
 • Smart Client

  Stardust (2017-2022)  Aquest projecte europeu Smart City de l’Horitzó 2020 es desenvolupa a Pamplona, Trento (Itàlia) i Tampere (Finlàndia). El seu objecte és la integració intel·ligent de solucions tècniques models de negoci innovadors que contribueixin al model de ciutat intel·ligent.
 • Smart Client 

  RemBAP
  (2017-2020)


  El projecte RemBAP desenvolupa una eina de gestió energètica per a pimes que utilitza dades de comptadors intel·ligents que permeten segmentar els usuaris en funció de la seva eficiència i proposar mesures i actuacions massives per millorar-la. 
 • Eficiència energètica

  Edificis d’energia gairebé nul·la (2016-2020)

  Desenvolupament de  solucions innovadores per a la rehabilitació energètica d’edificis. L’objectiu és que les rehabilitacions energètiques minimitzin la demanda d’energia i maximitzin l’aportació d’energies renovables i residuals.
 • Eficiència energètica

  Bomba de calor dual (2017-2018)


  Desenvolupament de models de control d’operació que permeten, a les bombes de calor duals (gas natural/electricitat), competir amb màquines elèctriques, la qual cosa redueix costos, emissions de CO2 i facilita la gestió activa de la demanda elèctrica en la xarxa.
 • Mobilitat

  Tren Logístic Sostenible TLS. 2017-2018

  Promou una solució econòmica per a la gestió sostenible de l’“última milla” logística, en què la difusió de serveis per a clients sovint es troba en recintes d’accés restringit al trànsit, com ara centres històrics o zones per als vianants. 
 • Mobilitat

  HE-GNV (2017-2018)


  Desenvolupament d’un procés d’hibridació d’estacions de proveïment de gas vehicular, amb recàrrega elèctrica ràpida, amb l’objectiu d’optimitzar la utilització d’infraestructures existents i reduir els costos operatius, en especial el terme de potència.
 • Mobilitat

  Mobilitat ferroviària amb GNL (2014-2018)

  S’ha fet la prova pilot amb motor GNL en un tren autopropulsat del parc dièsel de Feve (2600) en un tram de 20 km entre Trubia i Baiña a Astúries. En línia amb aquesta iniciativa, s’ha llançat un segon projecte sobre locomotores de la sèrie 1600. 


   

Altres línies tecnològiques

Generació


Saber más

Xarxes


Saber más
 

Clients


Saber más

Automatització


Find out more

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595391179

argssite - CORP