Projecte DiPCa - Naturgy - Coneix-nos

Projecte DiPCa

Què és?

 
El projecte DiPCa  («Diagnòstic predictiu de calderes domèstiques») s’emmarca dins del programa d’ajuts a projectes en forma de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals, creat per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’agència ACCIO.

Aquest projecte té com a objectiu principal implementar un diagnòstic predictiu dels errors més freqüents de les calderes domèstiques, a partir d’una sensorització multivariable, que es pugui implementar en un ventall ampli de models i fabricants amb l'objectiu de millorar el servei ofert als clients de Naturgy, reduir la despesa energètica, incrementar-ne la fiabilitat i, per tant, prolongar el temps de vida de les calderes i millorar el confort dels usuaris finals.

Aquest diagnòstic es basa en el coneixement obtingut a partir d’una caracterització exhaustiva del funcionament de calderes en diverses condicions i graus d’envelliment i la validació de tecnologies sensòriques que permetin establir correlacions i patrons d’operació associats als principals errors a partir de l'ús d'eines d’analítica de dades. 

Gràfic projecte DiPCa

Objectius i avantatges 

 • Objectius

  La finalitat d’aquest projecte és implementar un diagnòstic predictiu en calderes domèstiques per mitjà de sensors multivariables per tal de desenvolupar un prototip basat en algoritmes lògics, analítica de dades i models estadístics. Els pilars principals del desenvolupament són:

   Algoritmes reactius i predictius i autoaprenentatge de l’ús normal i del comportament habitual per part de l’usuari final.

   Models de funcionament de sistemes i d’aprenentatge de dades (Machine Learning). 

   Desarrollo de un prototipo funcional de detección de errores en calderas.

    Aplicació a un ampli ventall de models i marques de calderes.

 • Beneficis

   Detecció d'errors en calderes (escenari reactiu)

   Detecció d'anomalies en calderes (escenari predictiu)

Participació de Naturgy


Amb el número d’expedient RD16-1-0110: Projecte DiPCa – «Diagnòstic predictiu de calderes domèstiques», aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

Aquest projecte està liderat per Naturgy i compta amb la participació dels centres tecnològics IREC i EURECAT i les empreses Ricoh Spain IT Services, Gasdoyco, SLU, i Joaquín Almenara, SL.

 
 
Acció Generalitat de Catalunya
  
Unión Europea

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477638098554

argssite - CORP