ReUseHeat - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477627359727&pagename=CORPWrapper

ReUseHeat

instal·lació atesa 24/7

 
Què és?


ReUseHeat és un projecte europeu d'innovació basat en la  recuperació de calor en entorns urbans que engloba fins a 16 partners diferents a tot Europa. Està finançat pel programa Horitzó 2020 de recerca i innovació de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció 767429, el qual té entre els seus objectius millorar l'eficiència energètica, la descarbonització i la penetració de les energies renovables. Aquest projecte es durà a terme durant els 4 anys vinents.

Naturgy participa en el projecte fent una prova pilot a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid, en col·laboració amb l'UTE GNS-Veolia i l'Hospital, en la qual s'avaluaran els beneficis d'un sistema de recuperació de calor que prové del sistema de refrigeració de l'hospital.  A més de Madrid, hi haurà altres proves pilot a Brunswick (recuperació de calor en centres de processament de dades), Niça (recuperació de calor d'aigües residuals) i Bucarest (recuperació de calor en estacions de metro).
En concret, el projecte demostratiu que es duu a terme a Madrid consisteix en l'aprofitament de la calor residual dels equips de producció de fred per accionar una bomba de calor d'alta temperatura. Aquest equip produeix calor a una temperatura útil prou alta per ser utilitzada en el circuit tèrmic de l'hospital, que distribueix aigua calenta a tots els edificis del complex. A continuació es mostra un petit esquema de la solució proposada:
Infogràfic del circuit tèrmic del projecte ReUseHeat

Objectius

La finalitat d'aquest projecte és la d'estudiar la disponibilitat de la calor residual a les diferents ciutats que hi participen, analitzar els diferents casos d'ús i fer les proves pilot a cada una d'aquestes ciutats. Una vegada estiguin disponibles els resultats reals, s'analitzaran i avaluaran per poder-ne estudiar la reproductibilitat a gran escala. Tot això es vol aconseguir mitjançant:

 Integració de fonts baixes en emissions contaminants a les xarxes de calor
 La utilització de calor que en l’actualitat s’està desaprofitant 
 L’impuls de l’eficiència energètica a les ciutats

 

Beneficis

Doble estalvi

La producció de calor serà molt més eficient a causa de l'aprofitament de la calor residual.
Es reduirà el consum d’aigua i energia que necessita el circuit de dissipació. 


Com a valor afegit, l’hospital continuarà prestant serveis de manera més sostenible i contribuirà a la innovació tecnològica per a l’estalvi energètic. 

A nivel general, la experiencia de las cuatro pruebas piloto proporcionará orientación para los futuros inversores y desarrolladores de proyectos de este tipo y respaldará la utilización futura del exceso de calor urbano.

D'aquesta manera, s'accelerarà l'acceptació al mercat d'aquest tipus de solucions. 

Participació


El projecte ReUseHeat està finançat pel programa Horitzó 2020 de recerca i innovació de la Unió Europea.

Està liderat per Naturgy i compta amb la participació de Veolia.
logo reuseheat
logotip Naturgy
bandera unió europea

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477627359727

argssite - CORP