Projecte PIDIM - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595444165&pagename=CORPWrapper

Projecte PIDIM


Plataforma Intel·ligent de Dimensionament i Disseny d’Instal·lacions Multigeneració

Què és?


Es un projecte d’innovació tecnològica l’objectiu del qual és dissenyar, desenvolupar i implementar una plataforma intel·ligent de dimensionament i disseny d’instal·lacions de generació distribuïda d’electricitat, calor i fred.

La plataforma PIDIM permetrà promoure la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector terciari amb un consum energètic significatiu i dissenyar d’una manera senzilla i àgil instal·lacions multigeneració d’electricitat, calor i fred que incloguin tecnologies innovadores d’alta eficiència.

 

Objectius


El principal objectiu de PIDIM és desenvolupar una plataforma que proporcioni el dimensionament i disseny de solucions de valor afegit vinculades a serveis energètics d’instal·lacions de producció d’electricitat, calor i fred i operarà sobre el núvol, rebent dades com el consum del client (edifici o conjunt d’edificis) i que permetrà:
objectius pidim
 • Disseny i dimensionament

   
  Instal·lacions de generació distribuïda d’electricitat, calor i fred
 • Avantprojecte bàsic

   

  Esquemes de principis, pressupost i mesuraments orientatius

 • Mòdul M&V

   


  Obtenir la línia base de consum del client. Mesurar i avaluar l’estalvi energètic

 • Mòdul de replicabilitat


  Presa de decisions in situ sobre potencial i viabilitat d’intervencions en nous projectes

Beneficis

Estalvi en temps i costos en la realització d’auditories energètiques i presentació de propostes de rehabilitació d’instal·lacions.
Disposició d’una eina pròpia de Naturgy que permet presentar solucions personalitzades a les necessitats de cada client i, per tant, fer una anàlisi preliminar més ajustada per al client.
Foment dels projectes ESE que incloguin instal·lacions de generació distribuïda d’electricitat, calor i fred, que incloguin tecnologies innovadores d’alta eficiència, energies renovables i emmagatzematge tèrmic i elèctric.
Eina amb una extensa base de dades actualitzable.

Tecnologies

Solar tèrmica de baixa i mitjana temperatura.
Energías renovables per a la producció d’electricitat: fotovoltaica i minieòlica.
Cogeneració.
Calderes i bombes de calor amb i sense recuperació de calor, incloent-hi bombes de calor per cicle d’absorció i adsorció.
Sistemes d’emmagatzematge elèctric i tèrmic.
Sistemes de dissipació de calor.

Participació


PIDIM és un projecte cofinançat amb la Corporació Tecnològica d’Andalusia. S’ha realitzat en col·laboració amb AICIA, centre tecnològic vinculat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Sevilla, els quals s’encarrega del desenvolupament de l’eina i són els responsable tècnica dels diferents paquets de treball.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595444165

argssite - CORP