Projecte Power2Biomethane - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595420523&pagename=CORPWrapper

Projecte Power2Biomethane

Què és?


Es tracta del desenvolupament d’un sistema de generació de biometà totalment renovable a partir de CO2 i d’energia elèctrica provinent d’abocaments d’energia renovable mitjançant un procés bioelectroquímic en piles Microbial Electrochemical System (MES).
Al llarg del projecte es duran a terme dues activitats principals en paral·lel:
 
1
Desenvolupament d’un apilament de cel·les MES (Microbial Electrochemical System) a escala de laboratori
 
2
Desenvolupament d’un sistema de control elèctric del convertidor de l’apilament MES per gestionar una potència de 20 kW

Objectius


El principal objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un sistema d’emmagatzematge d’energia, explícitament de l’excés de producció d’energia renovable, en forma de biometà produït a partir d’un efluent ric en CO2 (biogàs) mitjançant un procés bioelectroquímic. Així, Power2Biomethane ofereix una solució per gestionar l’excés de producció d’energia renovable i reduir les emissions de CO2 generant biometà totalment renovable i sostenible.

Al llarg del projecte es crearà un prototip format per un sistema que solubilitzarà el CO2 en aigües residuals, acoblat a piles bioelectroquímiques del tipus MES, i un sistema de control de potència per integrar el prototip a una microxarxa d’energies renovables.

BeneficisTransferir energia elèctrica excedentària a gas natural sintètic


Permetre una major penetració d’energies renovables


Reduir gasos amb efecte d’hivernacledependència energètica


Realitzar prototips a major escala amb la xarxa elèctrica renovable

Participació


Es tracta d’un projecte liderat per Naturgy i el consorci està format per tres entitats més: DUTT, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i LEITAT. Forma part de la convocatòria REPTES 2016 del MINECO.
logotip Naturgy
leitat logotip
dutt
Logotip Universitat Politècnica de Catalunya
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595420523

argssite - CORP