Realitat virtual per a formació d’operació de risc - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595480025&pagename=CORPWrapper

Realitat virtual per a la formació en operacions de risc

Què és?

 
La realitat virtual permet crear digitalment mons virtuals per mitjà de l’ordinador amb una aparença de realitat, la qual cosa possibilita a l’usuari tenir la sensació d’estar-hi immers. La sensació de presència s’aconsegueix proporcionant informació adequada als nostres sentits (vista, oïda, etc.)

Per a nosaltres és important poder virtualitzar determinades operacions en camp repetitives i de risc, ja que serveix d’ajuda en la formació dels operaris per enfrontar-se a aquestes situacions sense posar en perill la seva vida i perquè siguin capaços de reaccionar en cas de situacions complexes.

En aquest sentit, hem seleccionat operacions en tres àmbits diferents per realitzar una primera aproximació:

 Distribució de gas. Operació en una planta de gas natural liquat (GNL) de descàrrega amb bomba i sense bomba

 Distribució d’electricitatConnexió i desconnexió d’un grup electrogen en centres de baixa tensió (BT)
 Serveis compartits. Operació de canvi de comptador de gas

Per què ara?

 • Negoci i companyia

  Impuls de la transformació digital  Accelerador d’innovació
   
  Nous ingressos i canvi de la manera de treballar
    previsió de 150.000 M$ d’ingressos el 2020
   
  Aparició d’una indústria focalitzada en aquest sector
 • Maduresa Tech

  Creixement en el nombre de dispositius i solucions disponibles.
   
   Gas/cascos RV/Ra
   
   Homemade kits: ARKit, carboard VR, etc.


   

Tipus de realitat virtual

 
Immersiva Semiimmersiva No immersiva
Simular físicament la presència de l’usuari en un entorn:
 
Virtual o imaginari
Amb espais físics o entorns multiprojecte
Generant imatges realistes, sons i altres sensacions
Sensors: giroscopis de moviment, etc.
Pantalles estereoscòpiques
Alta capacitat de processament
Programari específic per a la simulació
Madurs: HTC Vibe, Oculus, etc.
Evolució cap als nous sensors

Com instal·lar un comptador?

 • Objectius

  Nous models de formació
  Aplicar realitat virtual en els processos de formació implicarà un canvi en la percepció de l’usuari, ja que aquesta és molt més immersiva que la formació tradicional. Perquè la formació d’aquests operadors sigui efectiva, cal que la virtualització dels escenaris sigui al més realista possible.
  Seguretat a la feina

  La integració dels diferents riscos en el desenvolupament de les operacions és imprescindible. D’aquesta manera, els operaris podran reaccionar en vista de les adversitats que es presentin en aquestes operacions freqüents i també podran entrenar els diferents passos que s’hi duen a terme.

  Transformació digital

  Amb aquests tres pilots es pretén avaluar la maduresa tecnològica de la realitat virtual, utilitzar aquesta tecnologia com a palanca d’innovació i avaluar l’acceptació dels empleats i operadors de la tecnologia. 


   
   

   
 • Avantatges

   Donar formació i entrenament als operaris de manera homogènia i segura

   Crear entorns amb condicions a mida

   Personalitzar els productes, conèixer-los i posicionar-los abans de comprar-los

   Donar una experiència de client única

   Impulsar la transformació digital 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595480025

argssite - CORP