Xarxes - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595369994&pagename=CORPWrapper

Xarxes

 


L’activitat principal en aquest  àmbit està enfocada a aconseguir una major optimització en la seguretat i la durabilitat de la xarxa, així com una major automatització i millor interacció amb el client.

Xarxes de gasEls reptes principals de la companyia en aquesta línia se centren a aconseguir una major automatització de la xarxa (actuació en remot, reducció de talls i interrupcions, millora en l’eficiència de l’operació i manteniment i increment del rendiment energètic) i una major interacció amb el client (eficiència energètica i gestió activa de la demanda).

 Automatització de la xarxa de distribució de gas 


Treballem en col·laboració amb socis tecnològics en el desenvolupament de nous sensors de baix consum que es puguin desplegar en les diferents tipologies de xarxa de les que disposa, tenint en compte els materials i optimitzant-los de manera que el sistema es pugui automatitzar. De la mateixa manera i amb l’ajuda de les noves tècniques i tecnologies de tractament de dades que permetin arribar a tractar les operacions de manera predictiva.


 Distribució de gas a petita escala


El desenvolupament de models de xarxes a petita escala permet proveir petits nuclis allunyats de les infraestructures de transport. Així mateix, la possibilitat d’introduir gasos no convencionals a les xarxes permetrà aconseguir esquemes d’economia circular també utilitzant les xarxes de gas.
 

 Control de l’energia


Desenvolupament de solucions que permetin disposar d’un control de l’energia per assegurar-ne els balanços correctes en les xarxes de gas. 

  Gas natural renovable


Treballem en els principis de funcionament i en els avantatges de les tecnologies disponibles per a la producció de biometà a partir de biogàs i de biomassa sòlida per promoure l’ús de gas natural renovable. Per a això, participem actualment en diversos projectes, en l’àmbit nacional i europeu, l’objectiu dels quals és obtenir gas natural a partir de recursos renovables en processos que permetin injectar-lo en la xarxa de distribució de gas natural, amb la qualitat adequada per a l’ús industrial o domèstic, per a la mobilitat o per a la generació elèctrica.

El gas natural renovable valoritza la biomassa i obre la possibilitat de distribuir i consumir un gas de producció autòctona, amb la qual cosa redueix la dependència energètica exterior i contribueix al desenvolupament de l’economia local. Destaquen tres línies d’actuació: upgrading de biogàs (a partir de residus i/o cultius); metanació de biosyngas (a partir de biomassa i/o cultius) i metanació amb hidrogen i diòxid de carboni (power to gas).

Xarxes elèctriques 4.0 En aquest àmbit la companyia està centrada en la digitalització de les xarxes de distribució d’electricitat per transformar-les en xarxes cada vegada més intel·ligents. A més, es treballa activament en diferents iniciatives per a la integració del vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega a les xarxes de distribució, de manera que l’impacte d’aquestes sigui mínim.

 Automatització de les xarxes elèctriques


L’automatització de les xarxes d’electricitat, juntament amb la innovació tecnològica i la interacció amb el client, dóna lloc a un nou model de xarxa digital en què es posa en relleu la infraestructura digital desplegada i es millora la precisió de la informació de la xarxa, realitzant una gestió activa de la infraestructura i incloent el client en els processos d’informació.

 

 Integració de la generació renovable a la xarxa d’electricitat


El canvi en el paradigma de la distribució d’electricitat i l’aparició de fluxos bidireccionals d’energia fa que el distribuïdor prengui un nou rol en l’operació de la xarxa. La millora en l’observabilitat i la controlabilitat d’aquestes xarxes és crucial per a la integració d’aquests fluxos d’energia, ja que possibilita al distribuïdor una gestió òptima.


 Control d’energia


La companyia treballa en el desenvolupament de solucions que permetin disposar d’un control de l’energia per assegurar-ne els balanços correctes a la xarxa d’electricitat, així com millorar la detecció de frau abaratint els costos en aquesta detecció i la transferència dels millors resultats entre els diferents pilots.

 

 Vehicle elèctric


Treballem per fer possible que els vehicles elèctrics siguin una realitat i ajudin a conservar un aire més net a les ciutats. Al llarg del 2017 s’ha mantingut el focus en els objectius següents: anàlisi de l’impacte del vehicle a la xarxa de distribució i desenvolupament de models de negoci per oferir recàrrega
 

 

Projectes

 • Gas natural renovable

  Unitat Mixta de Gas Renovable (2016-2019)
  La Unitat Mixta de Gas Renovable té per objectiu principal augmentar el coneixement en els processos de producció de biometà (gas renovable) en el sector de les EDAR urbanes i les EDAR d’indústries alimentàries, i se centra en la injecció a xarxa. 

  Saber más
 • Gas natural renovable

  Life Metamorphosis


  LIFE Methamorphosis es proposa demostrar, a escala industrial, dos sistemes innovadors de tractament de residus, Umbrella i Methagro, per a la producció de biometà en el marc del foment de les renovables i la mitigació de l’efecte d’hivernacle

  Saber más
 • Gas natural renovable

  Smart Green Gas  (2014-2018)

  S’estudia la depuració del biogàs obtingut en les plantes de tractament de residus i la seva conversió en biometà d’alta qualitat, amb un 95% de concentració, per poder ser injectat en la xarxa de gas o utilitzat com a combustible d’automoció.

  Saber más
 • Gas natural renovable

  Power2Biomethane (2016-2019)

  Aquesta iniciativa desenvolupa un sistema de generació de biometà totalment renovable a partir de CO2 i d’energia elèctrica provinent d’abocaments d’energia renovable mitjançant un procés bioelectroquímic en piles anomenat  Microbial Electrochemical System (MES).

  Per saber-ne més
 • Gas natural renovable

  Maige 

   
  Aquest projecte s’emmarca dins d’una estratègia a mitjà termini per desenvolupar sistemes de monitoratge avançat de xarxes i instal·lacions de distribució de gas i electricitat incrementant així la seguretat i la fiabilitat del manteniment i el subministrament.

  Per saber-ne més
 • Naturgy Renovable 

  RIS3CAT CoSin: combustibles sintètics
  Desenvolupament d’una alternativa per als gasos sintètics (a partir de carbó d’origen biogènic) com a elements d’emmagatzematge d’energia a gran escala per facilitar una intensitat més alta en l’ús d’energies renovables. 

  Saber más


   
 • Xarxes elèctriques 4.0 

  Projecte SEDA


  El projecte SEDA és un dels sistemes de subministrament elèctric més avançats del món, que ofereix nous serveis als clients, reforça la qualitat del subministrament i informa l’usuari sobre les incidències que es produeixen a la xarxa. 


  Saber más
 • Xarxes de gas

  Smart Greenhouse Gas Emissions
  (2016-2018)

  En la segona fase del projecte Greenhouse Gas Emissions s’analitzen els mètodes per estimar les emissions de metà procedents de la xarxa de distribució de gas a Europa i establir les millors pràctiques amb un enfocament comú europeu en aquest càlcul.

 • Xarxes de gas

  ENSO. (Energy for Smart Objects)

  Demostració de solucions de microbateries i harvesting per gestionar l’energia en dispositius IoT autònoms a partir de tecnologies desenvolupades prèviament i per a les quals ja es disposa de capacitat de fabricació de presèries.
 • Xarxes de gas

  Vàlvula de connexió de servei (2014-2017)

  Disseny d’un conjunt de vàlvula i elevador per facilitar els enllaços de transició desmuntables entre vàlvula i tub de polietilè (PE). La solució redueix el risc d’accidents per fuites i, a més, disminueix els temps i els costos de construcció. 
 • Gas natural renovable

  Projecte Arazuri (2017)

  Aquest projecte pilot ha produït biometà a l’estació depuradora d’aigües d’Arazuri (Navarra). El biometà s’ha utilitzat amb el 100% de biometà amb èxit en tres autobusos de la xarxa comarcal de Pamplona i dos camions de recollida de residus.
 • Gas natural renovable

  Projecte Elena (2017-2018)

  L’objectiu d’aquest projecte és l’aprofitament del biogàs que es genera a l’abocador Elena de Cerdanyola del Vallès (Catalunya), consistent en la fabricació de biometà per a la seva injecció en la xarxa de mitjana pressió de gas natural. 
 • Xarxes elèctriques 4.0 

  OSIRIS 
  (2014-2017)


  Els objectius del projecte són l’optimització de les funcionalitats aportades per les xarxes intel·ligents, l’aprenentatge sobre incidències en les comunicacions dels equips de telegestió i la millora de la qualitat de subministrament elèctric en cas d’avaries. 

 • Xarxes elèctriques 4.0 

  Xarxa ACTIVA
  (2015-2018)

  El seu principal objectiu és optimitzar l’automatització de la xarxa intel·ligent i millorar-ne l’eficàcia. Dóna solució a alteracions d’operació i afegeix funcionalitats als equips. Ja s’han desenvolupat els primers pilots d’automatització en la xarxa de BT. 
 • Xarxes elèctriques 4.0 

  Automatització de Panamà
  (2017-2019)
  Aquest projecte se centra a millorar l’observabilitat i la controlabilitat de la xarxa de distribució, així com l’automatització de la xarxa, implantant la telegestió de comptadors. S’hi afegeix un pilot de detecció de faltes en línies aèries MT. 
 • Xarxes elèctriques 4.0 

  BIM
  (2017-2019)

  BIM és una metodologia de treball que genera i gestiona de manera optimitzada les dades d’un projecte d’una edificació o d’una infraestructura des de l’inici. A Naturgy s’està aplicant aquesta tecnologia en el disseny de subestacions
 • Xarxes elèctriques 4.0 

  Subestació Compacta
  (2016-2017)

  Disseny d’una subestació ultracompacta basada en sistemes modulars acoblables, en què cada mòdul transporta elements de construcció i equipament elèctric fins a la destinació on s’acoblen a l’edifici.

Altres línies tecnològiques

Generació


Saber más

Clients


Saber más

Automatització


Find out more

GNL


Saber más
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595369994

argssite - CORP