Generació convencional - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/l’energia/electricitat/generacio_convencional

Generació convencional

  

 
 


La nostra capacitat de generació convencional ens ofereix la flexibilitat necessària per adaptar-nos a diferents situacions de mercat

Cicles combinats
 9,8 GW
Nuclear
 0,6 GW
Tèrmica
 0,2 GW

Cicles combinats

Cicles combinats
  7,4 GW a Espanya
 2,4 GW a Mèxic

Suport de les renovables

Aprofitem el potencial del gas natural per reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI), en substitució de fòssils més contaminants i que proporciona, a través de la generació elèctrica en centrals de cicle combinat, el suport necessari que permeti la ràpida entrada d’energies renovables. 

Aquesta penetració d’energies renovables en el sistema s’ha vist afavorida pels més de 9.800 MW de potència instal·lada dels nostres cicles combinats, la tecnologia tèrmica convencional més ecoeficient que actua de suport de la generació renovable en moments de falta d’aigua, vent o sol.


Renovables

Nuclear 

Central nuclear de Naturgy
  0,6 GW a Espanya 
Experiència àmplia
Tenim més de 50 anys d’experiència en la gestió i operació de centrals nuclears. Som presents al sector nuclear espanyol des del 1968. Actualment tenim participacions de l’11,3% a la central nuclear d’Almaraz (Càceres) i del 34,5% a  la de Trillo (Guadalajara).
 

Enginyeria nuclear

L´energia nuclear és fiable i contribueix a l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic marcada per la UE, ja que no emet gasos amb efecte d’hivernacle.
 

Consell de Seguretat Nuclear

World Nuclear Association

Fòrum Nuclear

Centrals nuclears Almaraz-Trillo


Criteris de gestió d’actius nuclears

Tèrmica

 0,2 GW a la República Dominicana 

El nostre compromís
Com a part del nostre compromís amb el medi ambient i en línia amb els objectius de la política reguladora europea i espanyola per avançar cap a la descarbonització del sistema, estem en ple procés de desmantellament de les nostres centrals tèrmiques a Espanya per reduir l’impacte mediambiental de la nostra activitat.

Vam ser la primera energètica que, la darreria del 2018, va presentar la sol·licitud de tancament de totes les seves centrals de carbó a Espanya dins d’aquesta estratègia d’aposta per la transició energètica i la generació renovable. El tancament d’aquestes plantes s’emmarca dins d’un nou context regulador mediambientalment més exigent i eficient i forma part del nostre compromís amb la sostenibilitat i la necessària transició cap a un model energètic i econòmic més net i eficient.


Canvi climàtic
Central tèrmica

Tecnologies de generació renovable

Il·lustració d’una mà encenent el sol sobre una ciutat, metàfora de l’energia solar
 

Solar

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477696931774

argssite - CORP