La Governança - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/la_governanca

  
El nostre govern es regeix segons els principis d’eficàcia i transparència

  

Assumim pràctiques avançades de govern corporatiu, d’acord amb les principals recomanacions i amb els estàndards existents i regint-nos segons els
principis d’eficàcia i transparència. Les nostres normes de govern estan formades bàsicament per:

 
  Estatuts socials
  Reglament del Consell d’Administració i les seves comissions
 Reglament de la Junta General d’Accionistes
 Política de drets humans
 Codi ètic
   

Govern corporatiu
 • edifici Naturgy Barcelona

  Òrgans de govern


   

  El nostre govern de la sostenibilitat recau en primera instància en el Consell d'Administració que, juntament amb la resta de persones que formem la companyia, treballa per integrar la  responsabilitat corporativa.


  Más información
 • centre d’atenció al client

  Grups d’interès
  En els nostres plans de negoci són crucials accionistes i inversors, financers, socis de negoci, clients, empleats, proveïdors, societat, administracions, analistes, agències i agents de mercat.


  Más información
 • edifici naturgy barcelona

  Polítiques i codis de conducta


  Les polítiques i els codis de conducta en aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu integrats a la nostra estratègia fan visibles els compromisos adquirits amb els grups d'interès.


  Más información

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593219931

argssite - CORP