Grups d’interès - Naturgy - Coneix-nos

Grups d’interès

     
     
         
La confiança i l’entesa amb els nostres grups d’interès, així com la seva correcta identificació i definició, són fonamentals en l’èxit dels plans de negoci i en l’acceptació social de la companyia.

Diàleg amb els grups d’interès


Amb l’objectiu de desenvolupar un clima de confiança amb els nostres grups d’interès, desenvolupem accions de diàleg que permeten conèixer les seves expectatives i demandes per poder avaluar, d’aquesta manera, riscos i oportunitats associats al negoci i establir relacions duradores i estables. Cal mencionar que l’opinió dels nostres grups d’interès és considerada en la presa de decisions sobre els processos i activitats de la companyia.
Realitzem dos tipus d’accions de diàleg:

 Accions de consulta: bidireccionals, en què la companyia i els seus grups d’interès interactuen per a un intercanvi d’informació àgil i fluid. Les conclusions són considerades en la millora i l’adequació dels nostres processos i, en particular, en la selecció dels continguts dels informes de responsabilitat corporativa de Naturgy i les seves filials.
  Accions divulgatives: unidireccionals, en què facilitem informació als nostres grups d’interès.

rgpdactive true

argssite - CORP