Polítiques i codis de conducta - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/la_governanca/politiques_i_codis_de_conducta

Polítiques i codis de conducta

Dels nostres compromisos, especialment dels que hem adquirit amb la societat i amb el medi ambient, emanen tot un seguit de polítiques, criteris i codis que marquen les seves pautes de desenvolupament i en garanteixen el compliment. Valors com l’ètica, la integritat, la transparència i la preocupació per l’entorn formen part de la nostra visió estratègica i cultura corporativa.

Apostem per l’ètica, la integritat i la transparència


Desenvolupem 8 compromisos rectors i 45 compromisos específics

El Comitè d'Ètica i Compliment vetlla pel compliment dels valors corporatius
   
Una auditoria interna verifica el compliment de la Política de Drets Humans
  
La nostra contribució fiscal el 2019 va superar els 2.955 milions d’euros

Codi ÈticDisposem d’un codi ètic que marca les pautes de comportament per a administradors i empleats i d’un codi específic per a proveïdors.
 

Més informació  

Codi de bones pràctiquesEl 2010 vam subscriure un codi, impulsat pel Govern d’Espanya i el Fòrum de Grans Empreses, que explicita les nostres obligacions tributàries.


Més informació

Política de Responsabilitat Corporativa


Hem establert uns compromisos amb els grups d’interès enfocats a generar valor i garantir una relació adequada amb l’entorn.
 

Més informació  

Política de Drets HumansDelimitem de manera precisa com la companyia ha d’incorporar els drets humans a la cultura corporativa i la gestió empresarial.Més informació  
Logo de Naturgy en la sede de Madrid de la compañía

Política de relacions institucionals


Establim relacions en l’àmbit polític i institucional a fi de traslladar el nostre posicionament sobre les diferents opcions en les regulacions i polítiques públiques.
 

Més informació  

Política de relació amb comunitats


Mantenim un diàleg fluid amb les comunitats locals dels països on som presents per contribuir al seu desenvolupament.
 

Més informació  
central activos nucleares

Gestió dels actius nuclears
Definim de manera transparent estratègies, directrius i objectius de seguretat nuclear, protecció radiològica i gestió de residus.

 
Més informació

Reglament d’abús de mercat (MAR)


Complim la normativa europea sobre abús de mercat (MAR).

 
 

Més informació  
edifici Naturgy Barcelona

Estratègia fiscal i política de control


Apliquem les directrius fonamentals per les quals es regeixen l'estratègia fiscal i la política de control i gestió de riscos fiscals.


Més informació  
edificio Naturgy Barcelona

Política de selección de consejeros


Més informació   

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593268949

argssite - CORP