Codi de Bones Pràctiques Tributàries - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/la_governanca/politiques_i_codis_de_conducta/codi_de_bones_practiques_tributaries

Codi de Bones Pràctiques Tributàries

Des de 2010, la companyia està adherida al Codi de bones pràctiques tributàries elaborat pel Fòrum de Grans Empreses conjuntament amb l’Administració tributària espanyola. Els seus objectius són:
 
Promoure la transparència, la bona fe i la cooperació amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a la pràctica fiscal empresarial
  
Fomentar la seguretat jurídica en l’aplicació i la interpretació de les normes tributàries
 
 
 
Evitar estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries
 
 
 
 
Informar regularment el Consell d’Administració sobre les polítiques fiscals aplicades 
 
 

Vegeu el document complet
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595894653

argssite - CORP