Estratègia fiscal i Política de control i gestió de riscos fiscals - Naturgy - Coneix-nos

Estratègia fiscal i Política de control i gestió de riscos fiscals

 
La Llei de societats de capital estableix que correspon al Consell d’Administració, com a facultat indelegable, la determinació de l’estratègia fiscal i de la política de control i gestió de riscos fiscals.

En aquest sentit, el Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, S.A., va aprovar en la seva sessió del 9 de gener de 2018 el document “Estratègia fiscal i Política de control i gestió de riscos fiscals”, que té per objectiu establir les directrius fonamentals per les quals es regeixen l’Estratègia i la Política de control i gestió dels riscos fiscals de totes les societats controlades de la companyia.

Vegeu el document complet
 

rgpdactive true

argssite - CORP